Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola -wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 21314 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013