Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II
Numer ogłoszenia: 242973 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013