Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego własności Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 260925 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013