Rozbiórka pawilonu gastronomicznego, kiosku i pawilonu usługowego z częścią mieszkalną oraz nawierzchni betonowej i słupów oświetlenia zewnętrznego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego STARGANIEC
Numer ogłoszenia: 229131 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013