Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego, Dzieńdziela
Numer ogłoszenia: 225697 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013