Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia z doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II
Numer ogłoszenia: 268849 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013