PN 49/2013 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg gminnych na okres od 3.12.2013 do 31.12.2014.
Numer ogłoszenia: 242593 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013