PN 43/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II.
Numer ogłoszenia: 222805 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013