PN 41/2013 Rozbiórka budynków, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu na działkach przy Pl. 750 Lecia 5 i 7 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 212901 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013