Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic
Numer ogłoszenia: 227313 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013