PN 33-2013 Zorganizowanie kompleksowej usug i wyjazdów edukacyjnych- projekt NASA