Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 296658 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013