Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II. Wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 1b
Numer ogłoszenia: 138979 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013