Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II. Wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 1b.


Numer ogłoszenia: 155939 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013