PN 19/2013 Dostawa i montaż instalacji do odwadniania osadów nadmiernych dla oczyszczalni ścieków w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50