PN 23/2013 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 24 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu.