Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
Numer ogłoszenia: 104833 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013