Świadczenie kompleksowej usługi inżynieryjno - projektowej dotyczącej obiektów mostu drogowego i kładki dla pieszych, zlokalizowanych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 86625 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013