Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu do budynków 71/1 - 71/8 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
Numer ogłoszenia: 104825 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013