Dostawa i konfiguracja Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi (SZOK) w Urzędzie Miasta Mikołów
Numer ogłoszenia: 97115 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013