PN 17-2013

Świadczenie usługi przeprowadzenia szkolenia z doradztwa zawodowego na  potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”