Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 53633 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013