Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II
Numer ogłoszenia: 109176 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013