PN 14/2013 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II
Numer ogłoszenia: 50015 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013