Świadczenie usług ubezpieczeniowych: Część 1 zamówienia - Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie przy ul. K. Miarki 5 Część 2 zamówienia - Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 45433 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013