PN 9/2013 Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa
Numer ogłoszenia: 37207 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013