Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 25711 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013