Budowa pomnika Św. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na Rynku w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 53920 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013