Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie z WOLNEJ RĘKI  - WR-5/2013 Świadczenie usług prawnych w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami  lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie