Świadczenie usług specjalisty ds. programów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II.
Numer ogłoszenia: 17996 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013