Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II.
Numer ogłoszenia: 14677 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013