Świadczenie usług specjalisty ds. programów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pn. Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II.
Numer ogłoszenia: 17984 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013