Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola wsparcieedukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 526884 - 2012; data zamieszczenia: 24.12.2012