Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych

Numer ogłoszenia: 406576 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012