Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na potrzeby projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostawa składa się z dwóch części dla szkoły wskazanej w nazwie zestawu. Część I - pomoce dydaktyczne Część II - Kserokopiarka wraz z tonerami , Laptop - 2 szt.

Numer ogłoszenia: 523382 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012