Dostawa gazu płynnego propan techniczny do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.
Numer ogłoszenia: 246669 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012