Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia
Numer ogłoszenia: 470170 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012