Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 249169 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012