Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół i na basen

Numer ogłoszenia: 460598 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012