ZSIPM Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Przedszkolu nr 2 w Mikołowie w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 496778 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012