Świadczenie usług logopedycznych w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 496828 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012