Druk miesięcznika Gazeta Mikołowska
Numer ogłoszenia: 433538 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012