Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua - Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, oraz pełne zabezpieczenie ratownicze na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.
Numer ogłoszenia: 472738 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012