Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola -wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 440314 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012