Dostawa oleju opałowego, lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 8 i oddziałów przedszkolnych przy SP - 8 w Mikołowie - Paniowach przy ul. Wolności 27

Numer ogłoszenia: 421146 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012