ZSiPM Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.