Dostawa serwera wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 213433 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012