Izolacja ścian piwnicznych z termomodernizacją, drenażem oraz odprowadzeniem wód opadowych w budynku Dziennego Domu Pomocy przy ul.Konstytucji 3 Maja 12w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 383212 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012