Remont piwnic wraz z wymianą ogrzewania budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 31
Numer ogłoszenia: 391014 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012