Dostawa mięsa i przetworów mięsnych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 405922 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012